SPU techniniai konsultantai gali tik padėti planuoti statybos projektą.  Tačiau profesionalus statybinių konstrukcijų projektuotojas privalės pats suprojektuoti objektui tinkamas konstrukcijas ir sprendimus. Statybos darbų vykdytojas privalo laikytis konstrukcijų projektuotojo parengtų projektų ir instrukcijų bei galiojančių statybos ir darbų saugos taisyklių.